Bossers OpleidingsOntwikkeling

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers kennis hebben die up-to-date is? Hoe kunnen medewerkers zich blijven ontwikkelen in een omgeving die continu verandert? En als medewerkers over de juiste kennis en kunde beschikken, hoe zorg je er dan voor dat deze zich vertaalt naar resultaat?

Kennis en kunde van medewerkers mobiliseren en optimaliseren ten behoeve van de resultaten van de organisatie. Kortom, Learning & Development, dat is ons werkterrein. Vanuit een stevige opleidingskundige basis voeren wij opdrachten uit voor bedrijfsleven, overheden en opleidingsinstituten.

Opleidingsontwikkeling

Een opleidingsvraag kan ontstaan door organisatieontwikkelingen, zoals nieuw beleid, nieuwe producten of andere vormen van dienstverlening.

Blended learning

BOO heeft een aantal blended learning trajecten opgezet en ontwikkeld. Bij een blended learning opzet werken wij met verschillende vormen van leren.

Systeemtrainingen

Als bedrijven overschakelen op een ander klantbeheersysteem of bijvoorbeeld een ERP programma, is dit vaak een grote verandering voor de medewerkers.

Interim L&D

Wij bieden onze klanten ook opleidingskundige ondersteuning op tijdelijke basis, ter versterking van opleidingsspecialisten, bedrijfsopleiders en als extra ondersteuning bij leertrajecten.

Organisatieontwikkeling

Sommige opleidingsvragen van onze klanten blijken om ook een belangrijke organisatieverandering te gaan. In die gevallen wordt een opleidingsoplossing vaak in een latere fase ingezet.

Onze aanpak

Bij de leertrajecten zijn de organisatiespecifieke vragen van onze opdrachtgevers het startpunt. De ontwikkeling van medewerkers aansluitend op de ontwikkelkoers van de organisatie staat centraal. Belangrijk hierbij is dat medewerkers leren wat ze nodig hebben voor hun werk en zich tegelijkertijd ook persoonlijk ontwikkelen.

Opleidingsvormen spelen ook een belangrijke rol bij de motivatie om te professionaliseren. Leren is soms alleen maar een duwtje in de rug voor medewerkers – opleidingen zijn een middel om de eigen krachten en talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Lees meer

Onze klanten