Blended learning

BOO heeft een aantal blended learning trajecten opgezet en ontwikkeld. Bij een blended learning opzet werken wij met verschillende vormen van leren, zoals e-learning, klassikale training en praktijkperiodes (on-the-job training). Bij het ontwerp van een e-learning zetten wij in op een variatie van werkvormen en een duidelijke link met de andere leervormen. Zo is zelfstandig leren boeiend en is de plaats van de e-learning in een groter opleidingsgeheel en de waarde voor de werkpraktijk duidelijk.