Opleidingsontwikkeling

Een opleidingsvraag kan ontstaan door organisatieontwikkelingen, zoals nieuw beleid, nieuwe producten of andere vormen van dienstverlening. Samen met onze opdrachtgever analyseren wij aanleiding en behoefte, stellen een ontwikkeloplossing voor en werken deze uit.

Door deze oplossing goed toe te spitsen op medewerkers en organisatie, is de transfer van het geleerde naar de praktijk zo optimaal mogelijk. Als medewerkers tijdens de training zien en ervaren wat ze concreet aan de opleiding hebben, wordt het volgen van een opleiding aantrekkelijker en effectiever. Wij werken meestal samen met medewerkers van de organisatie. Zij kennen de organisatie en de inhoud van het werk het beste. Door de herkenbaarheid van de werkinhoud en de organisatiecontext is bovendien het leereffect groter.

Ontwikkeloplossingen kunnen complete leergangen zijn, maar ook workshops, trainingen en bijvoorbeeld inwerkprogramma’s.

Naast de opzet van de structuur ontwikkelen wij de bijbehorende leermiddelen zoals:

  • Handleidingen
  • Draaiboeken voor trainers en deelnemersmateriaal
  • Stagewerkboeken en praktijkbegeleidersboeken
  • Job aids en werkinstructies
  • Toetsen