Systeemtrainingen

Als bedrijven overschakelen op een ander klantbeheersysteem of bijvoorbeeld een ERP programma (Enterprise Resource Planning), is dit vaak een grote verandering voor de medewerkers.

De implementatie van een nieuw systeem betekent, naast het leren werken met het systeem, ook het trainen van een nieuwe werkwijze. BOO ontwikkelt systeemopleidingen met gebruik van leeromgevingen, waarmee de medewerkers het systeem leren. Daarnaast ontwikkelen wij procestrainingen, zodat men vertrouwt raakt met de nieuwe werkwijze.