Blended learning

Bij onze klant is een grootschalig project uitgevoerd op het gebied van de implementatie van een nieuw klantbeheersysteem, waarmee bijna 30.000 eindgebruikers moesten leren werken. Vanuit de centrale organisatie werd de invoering van het CRM programma begeleid door adviseurs van de lokale kantoren. Een aantal geselecteerde medewerkers van de kantoren waren verantwoordelijk voor de training en begeleiding van de collega’s bij het leren werken met het programma (Super Users). Voor de adviseurs en Super Users was een leeromgeving beschikbaar, waarmee zij alle ins en outs van het nieuwe systeem leerden. Voor de eindgebruikers zijn diverse e-learning programma’s ontwikkeld om met het CRM-systeem te leren werken, tijdens de door Super Users begeleide trainingssessies op de werkplek.

BOO heeft voor de adviseurs en voor de Super Users trainingen ontworpen en ontwikkeld, gericht op advies-, instructie- en begeleidingsvaardigheden. Voor elke training zijn een trainershandleiding, PowerPoint en cursistenwerkboeken ontwikkeld.