Organisatieontwikkeling

Het traject bij een commerciële afdeling van een beleggingsorganisatie startte met de vraag of BOO een verkooptraining kon verzorgen. Bij de intake bleek echter dat het functioneren van de medewerkers negatief beïnvloed werd door verschillende organisatie- en werkomstandigheden, niet zozeer door een gebrek aan kennis en kwaliteit bij de medewerkers. Het traject is daarom gericht op de begeleiding van de medewerkers van de commerciële binnen- en buitendienst in het omgaan met stress en hoge werkdruk binnen de afdeling. Na een basistraining zijn alle medewerkers middels een individueel begeleidingstraject gecoacht in stresshantering en werkplanning. Met behulp van persoonlijke ontwikkelingsplannen worden de medewerkers gestimuleerd om zelf initiatieven te nemen voor het oplossen van problemen en voor verbetering van de communicatie en afstemming zowel binnen de eigen afdeling als met andere afdelingen. De coaching en ontwikkeling van de medewerkers is direct gekoppeld aan het korte en middellange termijnbeleid en de doelen van de afdeling. Door deze aanpak komen nieuwe ideeën van de grond en wordt de samenwerking met andere afdelingen verbeterd.